Maatschappij en Welzijn (dubbele finaliteit)

Maatschappij en welzijn is een studierichting waarin je een algemene theoretische vorming combineert met een specifieke vorming omtrent zorg en begeleiding. Het is een mix van theorie en praktijk die je klaarstoomt voor het helpen van anderen met de focus op begeleiden van kinderen en op gezondheidszorg.

In deze studierichting leer je over pedagogie en ontwikkelingspychologie van de mens, over het menselijk functioneren en gezondheidsbevordering. Je leert zorg en begeleiding te bieden, niet alleen aan individuen, maar ook binnen het gezin.

Na de tweede graad kan je kiezen uit Gezondheidszorg (focus op gezondheidszorg en op ouderen) en Opvoeding en begeleiding (focus op kinderopvang en kinderen).

Nieuwe lessentabel vanaf schooljaar 2024-2025 (start in het derde jaar)

Basisvorming
Aardrijkskunde1/1
Engels2/2
Frans2/2
Geschiedenis1/1
Godsdienst2/2
Lichamelijke opvoeding2/2
Natuurwetenschappen2/1
Nederlands4/4
Wiskunde3/3
Richtingspecifieke vorming
Maatschappij en welzijn
- Indirecte zorg (3/2)
- Ontwikkeling en (ped)agogisch handelen (4/4)
- Gezondheidsbevordering (3/2)
- Anatomie & fysiologie (0/2)
- Oriënteren op activiteiten in de sector zorg en welzijn 0/3

10/13
Aanvullende vorming
Artistieke vorming1/0
Digitale geletterdheid1/0
Leef Leer Groei1/1

Oude lessentabel (enkel nog in het vierde jaar)

Basisvorming
Aardrijkskunde1/1
Engels2/2
Frans2/2
Geschiedenis1/1
Godsdienst2/2
Leef Leer Groei1/0
Lichamelijke opvoeding2/2
Natuurwetenschappen2/1
Nederlands4/4
Wiskunde3/3
Richtingspecifieke vorming
Maatschappij en welzijn
- Basiscompetenties in zorg en begeleiding (2/0)
- Oriënteren op zorg en begeleiding (0/3)
- Gezondheid en welzijn (2/2)
- Indirecte zorg (3/2)
- Ontwikkeling en pedagogisch handelen (3/5)
- Anatomie & fysiologie (1/1)
11/13
Aanvullende vorming
Artistieke vorming1/0
Digitale geletterdheid0/1