Maatschappij en Welzijn (dubbele finaliteit)

EEN STUDIERICHTING VOOR JOU?

Heb jij een hart voor kinderen en voor ouderen? Droom jij ervan om later in de gezondheidszorg of met mensen te werken? Wil je meer leren over het gedrag van mensen en over wat er in de maatschappij gebeurt? Hou je van teamwerk en ben jij creatief? Ben je sociaal en vind je het belangrijk om vlot contact te leggen met kinderen en volwassenen om ze goed te ondersteunen, verzorgen en begeleiden? Dan is de richting Maatschappij en Welzijn een goede keuze voor jou. 

WAT LEER JE IN DE RICHTINGSVAKKEN?

Je observeert en analyseert het gedrag van mensen in verschillende situaties. Communicatie neemt daarbij een belangrijke plaats in. Je krijgt in deze studierichting nog steeds een theoretisch-wetenschappelijke basis maar je maakt wel de overstap naar concrete toepassingen uit zorgberoepen. 

In basiscompetenties in zorg en welzijn krijg je een stevig fundament om op een goede manier zorg te geven. Je leert communiceren met kinderen, volwassenen en ouderen en je leert hoe je rekening houdt met hun leefwereld en dagdagelijkse bezigheden. Samenwerken in team ga je al doende oefenen met je klasgenoten. 

Gezondheid en welzijn legt de focus op de indirecte zorg en op gezondheidszorg.

In indirecte zorg leer je onder meer evenwichtige en gezonde gezinsmaaltijden samenstellen. Je leert om zelfstandig oplossingen te zoeken voor de wensen, behoeften, beperkingen en mogelijkheden van kinderen, volwassenen of ouderen in hun gezinssituatie.

In anatomie en fysiologie bestudeer je de werking van het menselijk lichaam. Je werkt met je klasgroep ook zelf aan acties om gezondheidsgedrag te bevorderen. Zo zet je de allereerste stapjes in de gezondheidszorg. 

In (ped)agogisch handelen in een diverse samenleving krijg je belangrijke theoretische kaders uit de pedagogie, psychologie en sociologie aangereikt. Zij geven jou inzicht in de ontwikkeling en levensloop van de mens, van pasgeboren baby tot hoogbejaarde. Je leert, met respect voor ieders eigenheid, gepast omgaan met alle leeftijdsgroepen uit onze diverse samenleving.

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN IN ONZE SCHOOL: ERG AANTREKKELIJK!

In de uren oriënterende activiteiten ga je op een creatieve manier aan de slag met wat je geleerd hebt. Theorie wordt zo levensecht. We beschikken op school voor deze richtingspecifieke vakken over moderne en professionele lokalen. Maar we trekken er ook op uit. Tijdens bezoeken aan woonzorgcentra, kinderdagverblijven en buitenschoolse kinderopvang organiseer je onder begeleiding spel, beweging en animatie en voer je eenvoudige dagdagelijkse zorg uit. Daarnaast zorg je voor sfeer en gezelligheid door bijvoorbeeld samen te eten. Deze ervaringen helpen jou bij jouw verdere studiekeuze voor de 3de graad. 

WAT NA DEZE STUDIERICHTING?

Na de 2de graad Maatschappij en Welzijn kan je kiezen uit Gezondheidszorg, Opvoeding en Begeleiding of een andere richting uit de dubbele finaliteit. 

Na de 3de graad ben je voldoende voorbereid om een professionele bachelor te starten die goed aansluit bij je vooropleiding. Voorbeelden daarvan zijn Verpleegkunde, Toegepaste psychologie, Orthopedagogie, Ergotherapie of een lerarenopleiding. Je kan ook kiezen voor een graduaatsopleiding. Aangezien deze studierichting zich situeert in de dubbele finaliteit, kan je ook doorstromen naar de arbeidsmarkt.


LESSENTABEL

Basisvorming
Aardrijkskunde1/1
Engels2/2
Frans2/2
Geschiedenis1/1
Godsdienst2/2
Lichamelijke opvoeding2/2
Mens en samenleving1/0
Natuurwetenschappen2/1
Nederlands4/4
Wiskunde3/3
Richtingspecifieke vorming
Maatschappij en welzijn
- Basiscompetenties in zorg en begeleiding
- Gezondheid & indirecte zorg
- Ontwikkeling en pedagogisch handelen
- Anatomie & fysiologie
11/13
Aanvullende vorming
Artistieke vorming1/0
Digitale geletterdheid0/1