Latijn (doorstroomfinaliteit)

EEN STUDIERICHTING VOOR JOU?

Heb je belangstelling voor taal, mythologie, geschiedenis, kunst …? Zin om te ontdekken dat Latijn toch geen dode taal is? Ben je nieuwsgierig en leergierig om je helemaal te verdiepen in de wereld en verhalen van de Romeinen? Vind je het belangrijk om kennis en vaardigheden te verwerven die erg nuttig kunnen zijn in je verdere studieloopbaan? Ben je daarnaast sterk in wiskunde? Dan is Latijn iets voor jou!

WAT LEER JE IN DE RICHTINGSVAKKEN?

Het vak Latijn bouwt voort op de reeds behandelde grammatica uit de 1ste graad. Je krijgt nog meer inzicht in de manier waarop de taal is opgebouwd. Je legt verbanden met structuren in andere talen en je gaat vlugger de betekenis van moeilijke woorden begrijpen. Je ontwikkelt ongetwijfeld je geheugen en je vermogen om logisch te denken. Hiermee kan je aan de slag in teksten: een Latijnse zin vertalen is als een puzzel waarvan alle stukjes uiteindelijk in elkaar moeten passen. Het mag dan ook al eens wat moeilijker gaan, met een positieve ingesteldheid en de wil om het te kunnen, geraak je heel ver.

Studeer je Latijn, dan krijg je ook een enorme culturele bagage mee. De teksten die je leest, leren je immers meer over de geschiedenis en het dagelijkse leven van de Romeinen. Zo ontdek je dat wij heel wat uit de oudheid geërfd hebben.

Je krijgt een sterk pakket wiskunde met aandacht voor wetenschappelijke verdieping.

LATIJN IN ONZE SCHOOL: ERG AANTREKKELIJK!

We beschikken over een prachtig vaklokaal waar de leerlingen in een aangename sfeer de lessen Latijn op een gevarieerde manier verwerken. We organiseren tweejaarlijks een tweedaagse studiereis naar Trier voor de leerlingen van het 3de en 4de jaar. We spelen in op het actueel aanbod van musea. Leerlingen krijgen op die manier de kans om met eigen ogen aspecten uit de Griekse en Romeinse cultuur te bewonderen.

In de richting Latijn leer je ook filosofisch denken. De ervaringen uit de leefwereld van jongeren zijn het vertrekpunt om fundamentele vragen over het leven te stellen: Wie ben ik? Wanneer weet ik of iets waar is? Wat is vrijheid? Zijn regels nodig om mensen goed te laten handelen? Zijn geluk en gelukkig zijn hetzelfde? Daarnaast maak je ook kennis met antieke en hedendaagse filosofen.

WAT NA DEZE STUDIERICHTING?

Latijn is een erg veelzijdige richting met een brede algemene vorming waardoor je nog alle richtingen uit kan in de 3de graad. Met Latijn in de 2de graad ben jij de enige die kan kiezen voor een richting met Latijn zoals Latijn-Wiskunde of Latijn-Moderne talen. Ook andere richtingen zijn zeker nog mogelijk.

Na de 3de graad heb je zeer brede keuzemogelijkheden voor zowel een professionele als een academische bacheloropleiding. Voor een volledig overzicht verwijzen we graag naar onderwijskiezer.be.


LESSENTABEL

Basisvorming
Aardrijkskunde1/1
Biologie1/1
Chemie1/1
Engels2/2
Frans3/3
Fysica1/1
Geschiedenis2/2
Godsdienst2/2
Lichamelijke opvoeding2/2
Mens en samenleving1/0
Nederlands4/4
Richtingspecifieke vorming
Latijn5/5
Wiskunde5/5
Aanvullende vorming
Artistieke vorming1/0
Digitale geletterdheid0/1
Filosofie1/2