SAB zegt dankuwel

Het zijn vreemde tijden. We zijn allemaal slachtoffer van dat vreemde corona-virus. We kunnen niet naar school, op een normale manier ons werk doen, zelfs niet naar onze jeugdbeweging of sportclub. We moeten afstand houden en iedereen behalve ons eigen gezin mijden. In moeilijke tijden komt ook de ware aard van de mens naar boven: we zijn in de eerste …

Naar de finale van de Vlaamse Wiskunde Olympiade

Op 4 maart namen 2 067 leerlingen deel aan de tweede ronde JWO en VWO, waaronder vier van onze leerlingen van SAB. Ze behaalden alle vier een mooi resultaat en Pieter Ectors (3LAT) slaagde er zelfs in om boven de cesuur van 103 te eindigen. Hij mag samen met 83 andere leerlingen van de tweede graad deelnemen aan de JWO-finale …

Kris Verduyckt boeit leerlingen van 6 Humane wetenschappen

Op donderdag 12 maart bezocht de politicus Kris Verduyckt voor het eerst onze school. We waren erg vereerd dat hij inging op onze uitnodiging! Meneer Verduyckt is een volksvertegenwoordiger van de SP.A en zetelt momenteel in het federaal parlement (de Kamer) te Brussel. Wij nodigden hem uit in verband met ons project ‘Arm Wallonië’ voor een politieke vragenronde. Het werd …

Junior Olympiade

Op woensdagnamiddag 11 maart namen 14 leerlingen van onze school deel aan de eerste ronde van de Junior Olympiade (JON). Deze olympiade is een jaarlijkse wedstrijd speciaal voor leerlingen van de 2de graad met 60 leuke en originele meerkeuzevragen, er zijn 15 vragen per vakgebied (aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica). We wachten nu vol spanning de resultaten af!

4 Humane Wetenschappen en 4 Latijn ‘Brusselen’!

Marie Leinders en Benthe Peeters (4 HWa) maakten het verslag van een dag als geen ander. Op maandagnamiddag 2 maart kregen we een rondleiding in het Vlaams Parlement. Nadat onze gids in de Lokettenzaal heel wat over de geschiedenis van het gebouw had verteld, vormden we een parlement in actie. We dachten na over actuele problemen en merkten hoe moeilijk …

Op naar de finale van de Biologie Olympiade

Fantastisch nieuws in deze coronatijden! Bram stoot door naar de finale van de Biologie Olympiade! Na een eerste selectie uit 2 332 deelnemers in januari, werden op 11 maart 162 leerlingen uitgenodigd in Antwerpen voor een tweede selectieronde. Onze twee overgebleven deelnemers, Luna Janssen en Bram Theunissen Sciot uit 6WW, deden het erg goed ! Proficiat, Luna! Met een score …

Pi-dag 2020

Op Pi-dag wordt het bestaan van het cijfer pi gevierd, een wiskundig bijzonder belangrijk getal dat onder meer gebruikt kan worden om de omtrek van een cirkel te berekenen (2𝛑r). Dit belangrijke wiskundige getal is oneindig en begint met de cijfers 3,14159265358. Internationale Pi-Dag is daarom niet geheel toevallig op 14 maart. Deze datum wordt immers in het Amerikaans als …

Bezoek van 3ORA aan het nieuwe onthaal van onze school

Sinds 13 februari is het onthaal van onze school gevestigd in een volledig vernieuwd lokaal vlakbij de hoofdingang. In deze nieuwe ruimte is er plaats voor onze onthaalbediende mevrouw Marijke Schepers en onze coördinatoren meneer Ronny Meertens en mevrouw Veronique Dufour. Het ideale moment voor de leerlingen van 3ORA om eens een bezoekje te brengen aan mevrouw Marijke Schepers om enkele vragen te stellen …