Scholengemeenschap organiseert heuse horizonverruiming

Op dinsdag 17 april organiseerde de scholengemeenschap Sint-Michiel een infoavond horizonverruiming voor alle tweedejaars van de scholen uit Bree, Bocholt, Meeuwen en Peer. Na een algemene inleiding over de leertrajecten en de studierichtingen konden de ouders en leerlingen vrij de 20 aangeboden studierichtingen bezoeken. De studierichtingen werden voorgesteld door leraren uit de bovenbouwscholen die zelf lesgeven in deze richtingen. Een …

Oud-leerlingen informeren leerlingen over studiekeuze

Vrijdag 23 februari vond de jaarlijkse stuif-in plaats in onze school! Oud-leerlingen van de afgelopen drie jaar zien elkaar terug terwijl onze zesdejaars zich kunnen bevragen i.v.m hun studiekeuze! Ook dit jaar was deze avond weer een schot in de roos. De polyvalente zalen liepen goed vol! Vele vragen van onze leerlingen werden beantwoord door eigen oud-leerlingen.

SAB bezoekt de SID-in beurs

Op 9 februari bezochten de zesdejaars de SID-in beurs in Genk. Op deze beurs waren alle Vlaamse hogescholen en universiteiten vertegenwoordigd. De leerlingen konden er zelfstandig informatie inwinnen over verschillende studierichtingen bij de verschillende scholen en universiteiten waarin ze interesse hadden. Ze kregen van de aanwezige experts antwoorden op hun vragen in verband met hun studiekeuze voor het hoger onderwijs. …

Oud-leerlingen informeren leerlingen over studiekeuze

Vrijdag 17 februari vond de jaarlijkse stuif-in plaats in onze school! Oud-leerlingen van de afgelopen drie jaar zien elkaar terug terwijl onze zesdejaars zich kunnen bevragen i.v.m hun studiekeuze! Ook dit jaar was deze avond weer een schot in de roos. De polyvalente zalen liepen goed vol! Vele vragen van onze leerlingen werden beantwoord door eigen oud-leerlingen. [FAGP id=6990]