Medisch Centrum Sint-Jozef opent de deuren voor leerlingen Humane wetenschappen: boeiende dag vol praktijkervaringen

Op dinsdag 27 februari 2024 brachten wij, leerlingen van 5 Humane wetenschappen, een bezoek aan het Medisch Centrum Sint-Jozef in Munsterbilzen.

De dag begon met een theoretische uiteenzetting door de hoofdverpleegkundige. Ze gaf ons een overzicht van de verschillende afdelingen, de beroepen die er uitgeoefend worden en de types patiënten die er verblijven. Vervolgens gaf de psycholoog ons meer uitleg over haar beroep. We vulden zelfs enkele testen in die ze met patiënten gebruikt, waardoor we op een interactieve manier kennis maakten met haar werk. Tot slot sprak een sociaal werkster over haar taken binnen de instelling en toonde ze ons een pakkend filmpje.

Na de middag kregen we een rondleiding op de afdeling voor patiënten met cognitieve problemen en op een diagnostische afdeling. We mochten zelfs een kijkje nemen in de kamers en de isolatieruimte. Dit was een zeer leerrijke ervaring. Afsluitend bezochten we het revalidatiecentrum van het ziekenhuis, waar we de lokalen, de fitness, de sporthal, de keuken, het zwembad, … konden bewonderen.

We hebben enorm veel geleerd van deze dag. We hebben nu een beter beeld van de verschillende beroepen binnen de zorgsector die vanuit de richting Humane wetenschappen toegankelijk zijn.

Reine Vanderhoydonk & Joséphine Tyskens