366,02 EUR voor het goede doel!

In het kader van het vak ondernemerschap hebben de leerlingen van 4BOb verschillende verkoopmomenten georganiseerd. Hun creativiteit en harde werk hebben geleid tot een zeer mooie opbrengst. De leerlingen mochten zelf beslissen aan welk goed doel 366,02 EUR geschonken zou worden. Ze hebben gekozen voor vzw Wiebe. We zijn trots op hun inzet!