Bedrijf en Organisatie (dubbele finaliteit)

EEN STUDIERICHTING VOOR JOU?

Ben je geïnteresseerd in hoe Belgische en internationale bedrijven werken? Leg je graag contacten met andere mensen? Denk je er ook aan om later zelf ondernemer te worden of actief deel uit te maken van zo een organisatie? Wil je een basiskennis computervaardigheden opdoen en tegelijk ook je vreemde talen oefenen? Kies dan voor Bedrijf en Organisatie.

WAT LEER JE IN DE RICHTINGSVAKKEN?

In het vak bedrijfseconomie ga je stap voor stap de verschillende afdelingen van een bedrijf bestuderen. Je leert hoe de administratie in een bedrijf wordt behandeld. Via specifieke software ontdek je hoe de boekhouding in een onderneming georganiseerd wordt. Je traint je communicatieve vaardigheden met rollenspelen en tijdens bedrijfsuitstappen. Aan de hand van een wekelijkse actualiteitsquiz maken we van jou een betere speler in de economische wereld. Communicatie is essentieel in de handelswereld. Je bevordert je vaardigheden zoals lezen, luisteren, spreken en schrijven in verschillende talen via praktische toepassingen in een handelsomgeving. Uiteraard maak je hierbij gebruik van diverse moderne communicatiemedia.

De eerste ict-vaardigheden heb je reeds verworven. In het vak bedrijfsinformatica leer je praktische bedrijfstoepassingen uitwerken en oplossen met behulp van verschillende softwaretoepassingen zoals tekstverwerking, elektronische rekenbladen, gegevensbeheer en elektronische presentaties. Je maakt ook kennis met de basisstappen programmeren. Tot slot is er uiteraard ook aandacht voor het efficiënt gebruik van internet, met oog voor sociale media.

BEDRIJF EN ORGANISATIE IN ONZE SCHOOL: ERG AANTREKKELIJK!

De samenwerking met bedrijven uit de BRES (Breese Economische Stuurgroep) zorgt ervoor dat je een beeld krijgt van hoe het er in lokale bedrijven aan toe gaat. Je krijgt via bedrijfsbezoeken de kans enkele Breese bedrijven langs de binnenkant te ontdekken. Een bezoek aan het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek doet je beseffen dat ook sociale organisaties een belangrijk deel uitmaken van onze economie.  

Binnen bedrijfseconomie werk je ook aan een project ondernemerschap. Hierin stimuleren we je ondernemingszin en dagen we je uit om samen met je medeleerlingen een waaier aan projecten uit te werken. Je organiseert onder andere een verkoopmoment op school ten voordele van een zelfgekozen goed doel. Binnen dat project wordt ook samengewerkt met de leraren vreemde talen.

WAT NA DEZE STUDIERICHTING?

Na de 2de graad Bedrijf en Organisatie heb je de keuze uit Bedrijfsorganisatie, Commerciële organisatie, Internationale handel en Logistiek of een andere studierichting in de dubbele finaliteit.

Als je na de 3de graad wilt verder studeren, zijn er een aantal professionele bacheloropleidingen zoals Marketing, Accountancy of Rechtspraktijk die goed aansluiten bij deze studierichting. Verder kan je doorstromen naar een Se-n-Se (7de jaar) of graduaatsopleiding.

Naast een degelijke voorbereiding op verder studeren word je ook opgeleid voor de arbeidsmarkt. Afhankelijk van de keuze in de 3de graad behaal je de beroepskwalificatie Boekhoudkundig assistent, HR-assistent, Commercieel assistent en/of Medewerker (inter)nationaal goederenvervoer.


LESSENTABEL

Basisvorming
Aardrijkskunde1/1
Engels3/3
Frans3/3
Geschiedenis1/1
Godsdienst2/2
Lichamelijke opvoeding2/2
Mens en samenleving1/0
Natuurwetenschappen2/1
Nederlands4/4
Wiskunde3/3
Richtingspecifieke vorming
Bedrijfseconomie
- Bedrijfseconomie
- Bedrijfsinformatica
- Ondernemerschap
9/12
Aanvullende vorming
Artistieke vorming1/0