Beste oud-leerling (alumni) van SAB


Eerst en vooral bedankt voor je bezoek aan onze webstek. Hopelijk gaat het goed met je en denk je nog af en toe aan de tijd die je doorbracht op het SAB.

Graag willen we als school een inspanning leveren om de band met onze oud-leerlingen aan te sterken en vooral te onderhouden. We hebben van ieder afstudeerjaar (van SAB) een Facebookgroep opgericht waarin je jezelf kan toevoegen. Op die manier hopen we dat enerzijds jullie via deze weg gemakkelijker contact kunnen leggen met jullie oude studiegenoten, anderzijds willen we als school ook deze groepen gebruiken om een aantal specifieke initiatieven kenbaar te maken.

Jaarlijks organiseren we een heuse alumni-avond waarop jullie om de 5 jaar zullen worden uitgenodigd. We proberen dan ook de leraren van vroeger en nu uit te nodigen op deze avond om zo herinneringen op te halen.

SAB-reünie 2018