Jan Peumans bezoekt SAB

Naar traditie heeft de Voorzitter van het Vlaams Parlement, Jan Peumans, onze school bezocht. Dit stond allemaal in verband met ons (politiek) project “Arm Wallonië”. Onze kennis was al redelijk groot door de lessen van meneer Umans, maar toch kwamen we enkele nuttige dingen te weten over het reilen en zeilen binnen de politiek. Met zijn jarenlange ervaring was de heer Peumans de uitgelezen persoon om onze politieke kennis bij te schaven. Bovendien heeft hij door zijn verschillende inzichten en passie voor Wallonië veel dingen bijgebracht die handig zijn voor het verdere verloop van ons onderzoek met betrekking tot verschillende Waalse regio’s.

Natuurlijk hoort bij een bezoek van een persoon met zijn status ook een gepast ontvangst. Net voor zijn aankomst hing er toch een licht gespannen sfeer. Bij de binnenkomst van Jan Peumans werd de sfeer echter ontspannen en open. Dit geeft nogmaals weer dat hij ook een geweldig persoon is buiten de politieke omgeving.

Eerst bespraken we zijn functie binnen het Vlaams Parlement en wat deze juist inhoudt. Hierbij besprak hij onder andere de taken van het Vlaams Parlement. Ook was er een vraag over het smartphone-gebruik van verschillende politici in het parlement. Dit stoort hem enorm, hij wil het wel veranderen maar daarvoor zou hij de steun moeten hebben van de fractieleiders.

Als politicus word je regelmatig eens aangevallen of bekritiseerd, dus vroegen wij ons af of dit bij Jan Peumans ook voorkwam. Hij gaf aan dat hij – als Voorzitter van het Vlaams Parlement – onafhankelijk handelt (dus niet wordt beïnvloed door de regering of door zijn partij, de N-VA) en dus ook het respect krijgt van alle politici.  

Daarna hadden we de gelegenheid om vragen te stellen met betrekking tot de relatie tussen Vlaanderen en Wallonië. Ten eerste gaf Jan Peumans al aan dat hij een fan was van Wallonië, maar hij erkent ook dat zij achterlopen op Vlaanderen. Dit komt deels doordat deze streek jarenlang enkel de zware metaalindustrie kende maar dat deze zijn verplaatst naar andere, goedkopere, bestemmingen. Meneer Peumans haalde ook aan dat het Vlaamse onderwijs zeer goed is, de reden waarom vele Franstaligen (in Brussel) naar een Nederlandstalige school gaan. Ten derde legde hij ook het verschil in politieke visie uit. In Wallonië stemmen ze namelijk opvallend meer op linkse partijen zoals Ecolo en de PS. In Vlaanderen daarentegen wordt meer gestemd op rechtse partijen. Dit is bijvoorbeeld duidelijk te zien doordat de N-VA de grootste fractie vormt in het Vlaams Parlement. Zo zie je maar dat desondanks we één land zijn, men aan beide kanten van de communautaire breuklijn verschillende visies heeft.

Tenslotte kon ieder groepje nog een vraag stellen over hun Franstalige regio. Het is namelijk zo dat elk groepje een verschillende streek of stad behandelt, met ook uiteenlopende onderzoeksonderwerpen. Om informatie te verzamelen omtrent deze onderwerpen was het bezoek van Jan Peumans de uitgelezen kans hiervoor.  Zijn kennis en expertise ‘vanuit eerste hand’ was zéér nuttig voor ons. 

Namens beide klassen Humane Wetenschappen bedank ik de heer Jan Peumans voor zijn bezoek en zijn bijdrage aan ons project.

Jakke Neyens

 

 Jan Peumans bezoekt SAB