73 % in orde tijdens fietscontrole

Dagelijks komen veel van onze leerlingen met de fiets naar school. Fietsers en in het bijzonder schoolgaande jeugd zijn een zwakke schakel in het verkeer. Daarom willen wij als school samen met de lokale politie bijzondere aandacht besteden aan een veilig fietsverkeer.

Een van onze jaarlijkse acties is de fietscontrole op school. De fiets wordt dan op verschillende punten (reflectoren, bel, remmen en licht) gecontroleerd. Tijdens de controle op maandag 2 oktober bleek dat 78 van de 290 fietsen (27 %) niet in orde waren. Vorig jaar was dit 25 %. De belangrijkste inbreuken blijven verlichting en het ontbreken van de bel.

Weldra volgt een hercontrole, wie dan nog niet in orde is, zal verplicht worden om een verkeersles te volgen bij de politie.

 73 % in orde tijdens fietscontrole