ASO: Algemeen Secundair Onderwijs


Het ASO is bedoeld als voorbereiding voor verdere studies in het hoger onderwijs, zowel voor bacheloropleidingen in de hogeschool als voor masteropleidingen in de universiteit.

Welke kennis verwerf en verwerk je?

Je bouwt algemene kennis op door zelf logisch, abstract en nauwkeurig te denken. Je analyseert graag en je integreert nieuwe inzichten soepel in de reeds eerder opgedane kennis.

Welke vaardigheden train je?

Alle communicatieve vaardigheden – luisteren, lezen, spreken en schrijven – komen aan bod in de taalvakken. Ook de specifieke symbolen- en codetaal van wiskunde en wetenschappen is belangrijk. Je ontwikkelt onderzoekscompetenties zodat je een probleem duidelijk kunt omschrijven en creatief kan zoeken naar oplossingen, individueel of in groep.

Welke attitudes ontwikkel je verder?

Je hebt ruime interesse voor alles wat zich ontwikkelt in je omgeving. Je wil over jezelf en je omgeving kritisch nadenken. Je kunt doorzetten om veel en lang te leren.


Bij je studiekeuze hou je best rekening met de volgende punten:

Belangrijk is dat je snel in die studierichting zit waar je volgens aanleg en interesse thuis hoort. Het heeft geen zin een studierichting te kiezen die eigenlijk te hoog gegrepen is. Niet alleen is de kans groot dat je moet overschakelen naar een TSO-richting. Ook je motivatie en zelfwaardegevoel krijgen een zware deuk.

Het specifiek gedeelte in de tweede graad ASO telt 4 of 5 uur. Het gemeenschappelijk gedeelte telt dus 28 of 27 uur. Na de tweede graad ASO blijven bijna alle keuzes open. Wanneer je dan overschakelt naar een andere studierichting, moet je wellicht voor de specifieke vakken achterstanden wegwerken.

In Humane wetenschappen krijgen de leerlingen 4 uur wiskunde in de tweede graad. De andere ASO-leerlingen krijgen hetzelfde programma van 5 uur wiskunde.

Het basispakket wetenschappen is voor alle leerlingen hetzelfde (1 lesuur per week voor fysica, chemie en biologie). In de studierichting Wetenschappen krijg je telkens een extra uur. Hierin krijg je geen nieuwe leerinhouden, maar veel leerlingenproeven, labowerk, veldwerk, ICT-toepassingen, … Leerlingen die komen van een andere studierichting dan Wetenschappen, moeten in de derde graad moeiteloos zonder bijwerken in de studierichting met de component Wetenschappen kunnen stappen.

Overschakelen van een ASO-studierichting naar een TSO-studierichting is mogelijk na het eerste en tweede jaar van de tweede graad. Dan dien je meestal een persoonlijk bijscholingsprogramma te volgen om mogelijke achterstanden weg te werken.

 

Back to Top