Onze school werkt samen binnen de scholengemeenschap Sint-Michiel met:

Biotechnicum Bocholt

Het Biotechnicum is een zesjarige school. De eerste graad is uitgebouwd volgens het middenschool-concept, met een brede gemeenschappelijke basisvorming. In de geprofileerde bovenbouw organiseert het Biotechnicum het studiegebied Landbouw in het TSO en BSO. Directeur is de heer Bart Schijns.

Adres

Kaulillerweg 3, 3950 BOCHOLT
Telefoon 089 46 14 90, fax 089 46 10 95
Website www.biotechnicum.be
E-mail [email protected]

Schoolbestuur: Katholiek Secundair Onderwijs Limburg – Bocholt vzw
Instellingsnummer: 47886

Agnetencollege Peer

Het Agnetencollege is een zesjarige school met de traditionele ASO-studierichtingen en de zachte richtingen in het BSO en TSO (studiegebied Haarzorg, Personenzorg en Toerisme). De eerste graad is duidelijk geprofileerd als middenschool, ligt op een aparte locatie in de Collegelaan. Het Agnetencollege Peer ligt in de Kloosterstraat. Directeur is Lisette Loos en adjunct-directeur is Natasja Van Eygen.

Adres
Agnetencollege
Collegelaan 24, 3990 PEER
Telefoon 011 38 38 00
Website www.agnetencollege.be
E-mail [email protected]

Agneteninternaat
Website http://agneteninternaat.be/ 

Schoolbestuur: Agnetendal, Secundair Onderwijs, V.Z.W. Peer
Instellingsnummer: 39842

Middenschool H. Hartinstituut Bree

De middenschool Heilig Hartinstituut organiseert enkel de eerste graad. Zij vertrekt hierbij consequent van de middenschooldoelen. De directeur is mevrouw Ellen Huybrechts.

Adres
Sint-Jacobsstraat 10, 3960 BREE
Telefoon 089 46 91 70, fax 089 46 91 75
Website www.hhartbree.be
E-mail [email protected]

Schoolbestuur: Katholiek Secundair Onderwijs Bree vzw
Instellingsnummer: 38851

Sint-Augustinusinstituut Bree

Het Sint-Augustinusinstituut is een bovenbouwschool met de traditionele ASO-studierichtingen en de zachte richtingen in het BSO en TSO (studiegebied Handel en Personenzorg). Algemeen directeur is de heer Ludo Jacobs, pedagogisch directeur personeel is de heer Jef Nysen, pedagogisch directeur leerlingen is mevrouw Linda Packlé en administratief directeur is de heer Marc Timmermans.

Adres
Sint-Jacobsstraat 12, 3960 BREE
Telefoon 089 46 19 26, fax 089 47 39 66
Website www.augustinus-bree.be
E-mail [email protected]

Schoolbestuur: Katholiek Secundair Onderwijs Bree vzw

Instellingsnummers ASO: 126797
Instellingsnummer BSO/TSO:  38844

Technisch Instituut Sint-Michiel (TISM) Bree

Het Technisch Instituut Sint-Michiel bestaat uit een middenschool en een bovenbouw met de traditionele TSO- en BSO-studierichtingen (studiegebieden Lassen, Hout en Mechanica-elektriciteit). Algemeen directeur is de heer Michel Cardinaels, pedagogisch directeur is de heer Jan Peeters. De middenschool Meeuwen maakt administratief deel uit van het Technisch Instituut Sint-Michiel van Bree. Zij organiseert enkel de eerste graad. De verantwoordelijke van de middenschool is mevrouw Monique Segers.

Adres middenschool Meeuwen

Kloosterstraat 11, 3670 MEEUWEN – GRUITRODE
Telefoon 011 79 26 82, fax 011 61 25 50
Website www.middenschoolmeeuwen.be
E-mail [email protected]

Adres TISM Bree
Baron de Taxislaan 4, 3960 BREE
Telefoon 089 46 11 63, fax 089 46 44 55
Website www.tismbree.be
E-mail [email protected]

Schoolbestuur: Technisch onderwijs van het bisdom Hasselt vzw
Instellingsnummer eerste graad: 12856
Instellingsnummer bovenbouw: 128553

De scholengemeenschap werkt intens samen, o.a. rond: follow-up leerlingen, onderwijsaanbod, tewerkstelling, leerlingenreglement, milieuproject, drugspreventiebeleid, schoolreglement, culturele activiteiten, verkeersveiligheid, pedagogische afspraken.

Website van de scholengemeenschap: www.sg-sintmichiel.be.

Back to Top