TSO: Technisch Secundair Onderwijs


Het TSO-onderwijs is volwaardig onderwijs en wil:

  • de leerlingen een algemene, culturele en maatschappelijke vorming geven zodat een ruime keuze aan specialisatiemogelijkheden voor hen open blijft;
  • de leerlingen voorbereiden om met ruime kans op slagen door te stromen naar de professionele bacheloropleidingen in de hogeschool;
  • de leerlingen opleiden voor een commerciële, administratieve of sociale loopbaan in de overheidsdienst, het bedrijfsleven of de dienstensector.

Alhoewel theoretisch het TSO-onderwijs een dubbel karakter heeft (doorstroming naar het hoger onderwijs of naar tewerkstelling) is deze onderwijsvorm in onze school puur doorstromingsonderwijs. Iedere leerling gaat in principe verder studeren en wordt daarop voorbereid.

De studierichtingen in het TSO zijn minder abstract dan die in het ASO. De leerinhouden zijn concreet, herkenbaar voor de leerling en sterk naar de studierichting gekleurd. De theorie pas je in concrete situaties toe. Binnen de talen staan de vier communicatieve vaardigheden (lezen, luisteren, schrijven en spreken) centraal. Je oefent deze aan de hand van praktische voorbeelden en opdrachten.

In het laatste jaar loop je stage in bedrijven en instellingen. Dit kadert binnen de geïntegreerde proef, een vakdoorbrekend jaarproject. Zo maak je bovendien kennis met je toekomstige werkomgeving. Het spreekt voor zich dat deze werkervaring in belangrijke mate je studiekeuze in het hoger onderwijs bepaalt.

Back to Top